FATE/ZERO

FATE/ZERO

Fate/Zero (tiếng Nhật: フェイト/ゼロ Hepburn: Feito/Zero, tiếng Việt: Thiên Mệnh/ Hư Không) là một light novel của Gen Urobuchi, Takeuchi Takashi minh họa, và là một tiền truyện…